ReviewDuHoc.com

Review du học

Reviewduhoc.com nơi tổng hợp tất cả những điều cần biết, giải đáp tất cả câu hỏi dành cho các bạn chuẩn bị sắp đi du học. Nơi Review du học nhiều nước trên thế giới như: Review du học Đức, Anh, Úc, Pháp, Nhật, Mỹ,…

Được hơn 15 nghìn người dùng tin cậy
trên toàn thế giới kể từ năm 2022

370+ 4.9

Giới thiệu ReviewDuhoc.com

Reviewduhoc.com được tạo ra bởi những cựu du học sinh Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới như Pháp, Úc, Đức, Canada,… Bọn mình muốn chia sẻ lại các trải nghiệm của chúng mình trong quãng thời gian du học lại cho các em sắp và chuẩn bị đi du học

Trên hệ thống ReviewDuHoc chúng mình sẽ giải đáp các câu hỏi về chọn trường, xếp hạng trường, chọn ngành học, đời sống, hành trang chuẩn bị đi đến các nước. Thủ tục hành chính tại nơi bạn sẽ du học,…

ReviewDuhoc chia sẻ các thông tin chất lượng uy tín từ các cựu du học sinh và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Chúng mình tạo ra kênh này mong muốn việc du học trở nên dễ dàng đối với các em học sinh và bố mẹ có con có dự định đi du học

Top các Trường Đại Học

Xem tất cả

100 trường đại học hàng đầu ở châu Á được xếp hạng bởi Reviewduhoc dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 238 triệu trích dẫn nhận được từ 14,6 triệu ấn phẩm học thuật của 5.830 trường đại học từ châu Á, mức độ phổ biến của 22.095 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

100 trường đại học hàng đầu ở Châu Âu được xếp hạng bởi EduRank dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 415 triệu trích dẫn nhận được từ 14,1 triệu ấn phẩm học thuật của 2.785 trường đại học từ Châu Âu, mức độ phổ biến của 69.379 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

100 trường đại học hàng đầu ở Bắc Mỹ được xếp hạng bởi EduRank dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 651 triệu trích dẫn nhận được từ 14,9 triệu ấn phẩm học thuật của 2.597 trường đại học từ Bắc Mỹ, mức độ phổ biến của 103.674 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

100 trường đại học hàng đầu ở châu Á được xếp hạng bởi Reviewduhoc dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 238 triệu trích dẫn nhận được từ 14,6 triệu ấn phẩm học thuật của 5.830 trường đại học từ châu Á, mức độ phổ biến của 22.095 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

100 trường đại học hàng đầu ở Châu Phi được xếp hạng bởi EduRank dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 13,9 triệu trích dẫn nhận được từ 954 nghìn ấn phẩm học thuật của 1.104 trường đại học từ Châu Phi, mức độ phổ biến của 3.271 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

59 trường đại học hàng đầu ở Châu Đại Dương được xếp hạng bởi EduRank dựa trên kết quả nghiên cứu, sự nổi bật phi học thuật và ảnh hưởng của cựu sinh viên. Bảng xếp hạng được xác định bằng cách phân tích 52,8 triệu trích dẫn nhận được từ 1,6 triệu ấn phẩm học thuật của 59 trường đại học từ Châu Đại Dương, mức độ phổ biến của 4.499 cựu sinh viên được công nhận và cơ sở dữ liệu tham khảo lớn nhất hiện có.

1. University of Tokyo

 Japan | Tokyo

5.0

2. Tsinghua University

 China | Beijing

5.0

3. Kyoto University

 Japan | Kokyo

5.0

4. Peking University

 China | Beijing

5.0

5. National University

 Singapore | Singapore City

5.0

6. Osaka University

  Japan | Suita

5.0

7. Zhejiang University

  China | Hangzhou

5.0

8. Shanghai Jiao Tong

   China | Shanghai

5.0

Kinh nghiệm du học

Xem tất cả

 

TIN TỨC DU HỌC